Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-7°

-

8

Februari

54%

-4°

-

7

Mars

59%

-

8

April

59%

12°

-

8

Maj

62%

19°

-

10

Juni

66%

25°

-

11

Juli

74%

28°

-

9

Augusti

72%

28°

-

8

September

64%

21°

-

7

Oktober

58%

14°

-

5

November

44%

-

6

December

47%

-5°

-

8