Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

13°

17°

10

Februari

58%

14°

16°

10

Mars

64%

19°

16°

10

April

69%

23°

18°

8

Maj

65%

27°

21°

10

Juni

64%

30°

25°

10

Juli

64%

32°

27°

12

Augusti

62%

32°

28°

11

September

62%

29°

26°

9

Oktober

64%

24°

23°

8

November

61%

20°

20°

8

December

56%

15°

18°

9