Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

12

Februari

52%

-

11

Mars

56%

14°

-

13

April

62%

19°

-

10

Maj

61%

23°

-

12

Juni

61%

26°

-

11

Juli

58%

28°

-

12

Augusti

58%

27°

-

11

September

57%

24°

-

9

Oktober

61%

19°

-

8

November

51%

14°

-

10

December

46%

-

11