Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

11

Februari

58%

11°

-

10

Mars

61%

16°

-

12

April

65%

20°

-

10

Maj

61%

24°

-

12

Juni

61%

27°

-

11

Juli

58%

29°

-

12

Augusti

56%

28°

-

12

September

57%

25°

-

9

Oktober

63%

20°

-

8

November

57%

15°

-

9

December

54%

10°

-

10