Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

13°

17°

11

Februari

57%

14°

16°

10

Mars

63%

18°

17°

10

April

68%

22°

18°

8

Maj

65%

26°

21°

10

Juni

64%

30°

25°

10

Juli

64%

31°

27°

12

Augusti

62%

31°

27°

11

September

62%

29°

26°

9

Oktober

62%

24°

23°

8

November

60%

20°

20°

8

December

54%

15°

18°

10