Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

13

Februari

55%

-

12

Mars

58%

13°

-

13

April

61%

17°

-

11

Maj

59%

22°

-

13

Juni

59%

25°

-

12

Juli

57%

27°

-

13

Augusti

55%

26°

-

12

September

56%

23°

-

10

Oktober

61%

18°

-

9

November

53%

13°

-

11

December

51%

-

12