Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

13°

-

10

Februari

59%

14°

-

9

Mars

64%

18°

-

10

April

71%

23°

-

8

Maj

66%

27°

-

10

Juni

65%

30°

-

10

Juli

64%

31°

-

12

Augusti

61%

31°

-

12

September

62%

29°

-

9

Oktober

65%

24°

-

7

November

63%

20°

-

8

December

59%

15°

-

9