Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-2°

-

16

Februari

44%

-1°

-

14

Mars

48%

-

15

April

51%

13°

-

13

Maj

54%

20°

-

13

Juni

57%

25°

-

12

Juli

62%

27°

-

11

Augusti

58%

26°

-

11

September

52%

21°

-

11

Oktober

45%

15°

-

12

November

30%

-

15

December

29%

-

17