Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-2°

-

12

Februari

52%

-

11

Mars

53%

-

12

April

54%

14°

-

12

Maj

55%

21°

-

13

Juni

57%

26°

-

12

Juli

62%

28°

-

10

Augusti

59%

26°

-

11

September

55%

22°

-

10

Oktober

49%

15°

-

10

November

34%

-

13

December

37%

-

14