Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-2°

-

16

Februari

43%

-1°

-

14

Mars

47%

-

15

April

50%

12°

-

13

Maj

53%

19°

-

13

Juni

57%

24°

-

12

Juli

62%

27°

-

11

Augusti

58%

26°

-

11

September

52%

21°

-

11

Oktober

44%

15°

-

12

November

29%

-

16

December

28%

-

17