Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-1°

-

12

Februari

54%

-

10

Mars

55%

-

12

April

55%

14°

-

12

Maj

55%

21°

-

13

Juni

58%

26°

-

12

Juli

62%

28°

-

10

Augusti

60%

27°

-

10

September

56%

22°

-

10

Oktober

51%

16°

-

9

November

37%

-

12

December

40%

-

13