Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-4°

13

Februari

45%

-2°

10

Mars

46%

12

April

48%

12°

12

Maj

52%

19°

14

Juni

55%

24°

12°

13

Juli

60%

26°

17°

12

Augusti

56%

25°

17°

13

September

50%

20°

14°

12

Oktober

43%

14°

12°

13

November

28%

14

December

29%

-1°

14