Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-1°

16

Februari

37%

14

Mars

43%

13

April

49%

12°

13

Maj

54%

18°

12

Juni

60%

24°

14°

11

Juli

64%

27°

20°

9

Augusti

60%

25°

22°

10

September

52%

21°

19°

11

Oktober

44%

15°

13°

12

November

28%

14

December

25%

16