Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

10

Februari

57%

10

Mars

60%

11

April

59%

15°

10

Maj

58%

20°

12°

11

Juni

58%

25°

17°

10

Juli

59%

28°

22°

9

Augusti

62%

28°

22°

9

September

59%

24°

21°

8

Oktober

62%

18°

17°

7

November

51%

12°

13°

10

December

49%

11