Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

10

Februari

60%

-

10

Mars

62%

-

11

April

60%

14°

-

10

Maj

59%

19°

-

11

Juni

60%

24°

-

10

Juli

59%

27°

-

9

Augusti

61%

27°

-

9

September

60%

23°

-

8

Oktober

62%

18°

-

7

November

51%

12°

-

11

December

50%

-

12