Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

12

Februari

54%

-

10

Mars

56%

-

12

April

56%

14°

-

11

Maj

56%

21°

-

13

Juni

58%

25°

-

11

Juli

61%

28°

-

10

Augusti

60%

27°

-

10

September

57%

22°

-

9

Oktober

54%

16°

-

9

November

41%

-

12

December

42%

-

13