Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-2°

-

16

Februari

45%

-1°

-

13

Mars

48%

-

15

April

51%

12°

-

13

Maj

53%

20°

-

14

Juni

56%

24°

-

13

Juli

61%

27°

-

11

Augusti

57%

25°

-

11

September

52%

21°

-

11

Oktober

46%

15°

-

12

November

30%

-

15

December

30%

-

17