Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

11

Februari

55%

-

10

Mars

56%

-

12

April

56%

15°

-

11

Maj

56%

21°

-

13

Juni

58%

26°

-

12

Juli

62%

29°

-

10

Augusti

60%

27°

-

10

September

57%

23°

-

9

Oktober

53%

17°

-

9

November

39%

10°

-

12

December

42%

-

13