Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-2°

-

17

Februari

41%

-1°

-

15

Mars

46%

-

16

April

51%

12°

-

14

Maj

55%

19°

-

13

Juni

59%

24°

-

13

Juli

63%

26°

-

11

Augusti

58%

25°

-

11

September

52%

21°

-

11

Oktober

45%

15°

-

13

November

29%

-

16

December

27%

-

18