Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-2°

-

17

Februari

43%

-1°

-

15

Mars

47%

-

16

April

50%

12°

-

14

Maj

54%

19°

-

14

Juni

57%

24°

-

13

Juli

62%

26°

-

11

Augusti

57%

25°

-

12

September

52%

20°

-

11

Oktober

45%

14°

-

12

November

29%

-

16

December

28%

-

18