Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-3°

-

15

Februari

42%

-2°

-

12

Mars

43%

-

13

April

48%

11°

-

13

Maj

51%

19°

-

13

Juni

54%

23°

-

12

Juli

61%

26°

-

11

Augusti

56%

25°

-

11

September

48%

21°

-

12

Oktober

43%

14°

-

13

November

29%

-

15

December

26%

-

16