Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-5°

-

16

Februari

43%

-4°

-

13

Mars

44%

-

14

April

46%

10°

-

14

Maj

49%

17°

-

14

Juni

52%

22°

-

14

Juli

57%

24°

-

13

Augusti

53%

22°

-

14

September

47%

18°

-

13

Oktober

41%

12°

-

14

November

27%

-

16

December

27%

-2°

-

17