Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-1°

-

15

Februari

44%

-

13

Mars

48%

-

15

April

52%

13°

-

13

Maj

56%

19°

-

13

Juni

60%

24°

-

13

Juli

64%

27°

-

11

Augusti

60%

25°

-

11

September

54%

21°

-

10

Oktober

48%

15°

-

11

November

32%

-

15

December

30%

-

17