Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-1°

-

17

Februari

38%

-

16

Mars

46%

-

15

April

52%

12°

-

13

Maj

56%

19°

-

12

Juni

62%

24°

-

11

Juli

66%

27°

-

10

Augusti

61%

25°

-

11

September

55%

21°

-

11

Oktober

45%

15°

-

13

November

28%

-

15

December

26%

-

18