Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-

11

Februari

57%

-

10

Mars

59%

-

11

April

58%

15°

-

11

Maj

57%

21°

-

12

Juni

58%

26°

-

11

Juli

59%

29°

-

9

Augusti

61%

28°

-

9

September

58%

24°

-

8

Oktober

60%

18°

-

8

November

48%

11°

-

11

December

47%

-

12