Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-2°

-

13

Februari

50%

-1°

-

12

Mars

52%

-

13

April

53%

13°

-

12

Maj

54%

20°

-

14

Juni

56%

25°

-

12

Juli

61%

27°

-

11

Augusti

58%

26°

-

11

September

54%

21°

-

10

Oktober

48%

15°

-

10

November

33%

-

14

December

35%

-

14