Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

-

5

Februari

72%

10°

-

5

Mars

72%

15°

-

6

April

77%

20°

-

4

Maj

80%

26°

-

4

Juni

84%

32°

-

3

Juli

78%

34°

-

7

Augusti

78%

33°

-

8

September

80%

28°

-

6

Oktober

79%

22°

-

5

November

71%

13°

-

4

December

69%

-

5