Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

76%

-

5

Februari

77%

10°

-

5

Mars

78%

12°

-

5

April

80%

18°

-

4

Maj

80%

22°

-

5

Juni

80%

26°

-

6

Juli

73%

27°

-

10

Augusti

72%

25°

-

11

September

72%

22°

-

8

Oktober

79%

18°

-

5

November

74%

13°

-

4

December

73%

-

5