Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

77%

-

5

Februari

76%

11°

-

5

Mars

76%

15°

-

5

April

80%

20°

-

3

Maj

82%

24°

-

4

Juni

84%

30°

-

4

Juli

75%

30°

-

10

Augusti

75%

29°

-

10

September

78%

26°

-

7

Oktober

81%

21°

-

5

November

76%

14°

-

4

December

75%

-

5