Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

11

Februari

55%

-

10

Mars

56%

10°

-

11

April

56%

16°

-

11

Maj

56%

22°

-

11

Juni

58%

27°

-

10

Juli

60%

30°

-

10

Augusti

61%

29°

-

9

September

58%

25°

-

8

Oktober

58%

19°

-

8

November

48%

12°

-

11

December

46%

-

11