Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

10

Februari

55%

-

10

Mars

58%

10°

-

11

April

57%

16°

-

10

Maj

56%

21°

-

11

Juni

58%

26°

-

10

Juli

59%

29°

-

9

Augusti

62%

28°

-

9

September

59%

24°

-

8

Oktober

60%

19°

-

7

November

51%

13°

-

10

December

48%

-

11