Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-1°

-

11

Februari

54%

-

10

Mars

53%

-

11

April

52%

13°

-

12

Maj

54%

20°

-

12

Juni

56%

24°

-

12

Juli

60%

27°

-

11

Augusti

58%

26°

-

11

September

56%

21°

-

9

Oktober

52%

15°

-

10

November

42%

-

12

December

45%

-

12