Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-1°

-

11

Februari

56%

-

10

Mars

55%

-

11

April

54%

13°

-

12

Maj

55%

20°

-

12

Juni

58%

24°

-

11

Juli

61%

27°

-

10

Augusti

59%

26°

-

11

September

56%

22°

-

9

Oktober

53%

16°

-

9

November

43%

-

12

December

47%

-

12