Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-1°

-

12

Februari

56%

-

10

Mars

54%

-

12

April

54%

13°

-

12

Maj

55%

20°

-

12

Juni

58%

24°

-

12

Juli

61%

27°

-

10

Augusti

59%

26°

-

11

September

56%

21°

-

10

Oktober

53%

15°

-

9

November

42%

-

13

December

46%

-

13