Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-1°

-

11

Februari

56%

-

10

Mars

54%

-

11

April

53%

13°

-

12

Maj

54%

19°

-

12

Juni

57%

24°

-

11

Juli

61%

27°

-

10

Augusti

60%

26°

-

11

September

58%

22°

-

9

Oktober

54%

16°

-

9

November

44%

-

12

December

47%

-

12