Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

11

Februari

56%

-

10

Mars

55%

-

11

April

54%

13°

-

12

Maj

56%

20°

-

12

Juni

58%

25°

-

12

Juli

62%

28°

-

10

Augusti

60%

26°

-

11

September

57%

22°

-

9

Oktober

54%

16°

-

9

November

44%

-

12

December

47%

-

12