Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-3°

-

13

Februari

46%

-1°

-

11

Mars

45%

-

12

April

47%

12°

-

12

Maj

51%

20°

-

13

Juni

53%

24°

-

13

Juli

58%

27°

-

12

Augusti

54%

25°

-

13

September

50%

21°

-

11

Oktober

44%

14°

-

12

November

32%

-

14

December

33%

-1°

-

14