Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-1°

-

12

Februari

56%

-

10

Mars

55%

-

12

April

54%

14°

-

12

Maj

55%

21°

-

13

Juni

58%

25°

-

12

Juli

62%

28°

-

10

Augusti

59%

26°

-

11

September

56%

22°

-

10

Oktober

53%

16°

-

10

November

42%

-

13

December

45%

-

13