Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-5°

-

13

Februari

43%

-3°

-

11

Mars

42%

-

13

April

44%

-

13

Maj

47%

16°

-

13

Juni

48%

21°

-

13

Juli

52%

24°

-

12

Augusti

50%

22°

-

13

September

47%

18°

-

11

Oktober

42%

12°

-

12

November

32%

-

15

December

32%

-3°

-

15