Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-5°

-

13

Februari

42%

-3°

-

11

Mars

41%

-

12

April

44%

-

12

Maj

48%

17°

-

13

Juni

48%

22°

-

13

Juli

52%

24°

-

12

Augusti

51%

23°

-

13

September

47%

18°

-

11

Oktober

42%

12°

-

12

November

31%

-

14

December

31%

-2°

-

14