Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

-

5

Februari

70%

-

5

Mars

74%

11°

-

5

April

78%

16°

-

4

Maj

80%

21°

-

4

Juni

84%

27°

-

3

Juli

87%

32°

-

4

Augusti

86%

30°

-

4

September

86%

26°

-

3

Oktober

82%

20°

-

3

November

68%

12°

-

4

December

65%

-

4