Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

-

7

Februari

69%

-

7

Mars

70%

-

9

April

71%

13°

-

8

Maj

73%

18°

-

8

Juni

80%

24°

-

5

Juli

80%

29°

-

6

Augusti

78%

28°

-

7

September

82%

23°

-

5

Oktober

76%

16°

-

5

November

64%

-

6

December

66%

-

7