Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-

6

Februari

68%

-

6

Mars

78%

11°

-

7

April

82%

15°

-

4

Maj

84%

20°

-

4

Juni

87%

26°

-

4

Juli

92%

30°

-

3

Augusti

90%

30°

-

3

September

90%

25°

-

3

Oktober

84%

19°

-

3

November

69%

11°

-

6

December

62%

-

6