Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-

5

Februari

68%

10°

-

5

Mars

75%

12°

-

6

April

80%

16°

-

4

Maj

82%

22°

-

4

Juni

86%

27°

-

3

Juli

90%

32°

-

3

Augusti

89%

31°

-

3

September

88%

26°

-

3

Oktober

83%

20°

-

3

November

67%

12°

-

5

December

61%

-

5