Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

-

7

Februari

70%

-

7

Mars

71%

-

9

April

72%

12°

-

8

Maj

74%

18°

-

8

Juni

80%

24°

-

5

Juli

80%

29°

-

6

Augusti

78%

28°

-

7

September

82%

23°

-

5

Oktober

77%

17°

-

5

November

66%

-

6

December

67%

-

7