Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

9

Februari

62%

-

8

Mars

67%

-

9

April

69%

14°

-

8

Maj

73%

20°

-

7

Juni

78%

25°

-

6

Juli

83%

31°

-

4

Augusti

81%

30°

-

5

September

82%

25°

-

5

Oktober

75%

18°

-

5

November

55%

-

8

December

55%

-

9