Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

-

5

Februari

63%

-

6

Mars

64%

-

7

April

66%

17°

-

9

Maj

66%

22°

-

11

Juni

72%

28°

-

9

Juli

78%

30°

-

9

Augusti

74%

29°

-

8

September

70%

24°

-

8

Oktober

68%

18°

-

5

November

58%

-

5

December

59%

-

5