Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-

6

Februari

58%

-

6

Mars

60%

10°

-

8

April

62%

18°

-

9

Maj

63%

24°

-

11

Juni

71%

29°

-

9

Juli

74%

32°

-

8

Augusti

70%

30°

-

9

September

65%

25°

-

8

Oktober

64%

19°

-

6

November

54%

10°

-

6

December

53%

-

6