Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-2°

-

6

Februari

59%

-

6

Mars

60%

-

8

April

61%

17°

-

9

Maj

63%

24°

-

11

Juni

70%

29°

-

10

Juli

74%

32°

-

9

Augusti

71%

30°

-

9

September

66%

25°

-

8

Oktober

63%

19°

-

6

November

52%

-

6

December

52%

-

6