Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-

6

Februari

66%

-

5

Mars

63%

10°

-

8

April

64%

16°

-

9

Maj

62%

21°

-

11

Juni

72%

28°

-

10

Juli

76%

32°

-

9

Augusti

75%

30°

-

7

September

73%

25°

-

7

Oktober

68%

18°

-

5

November

58%

10°

-

5

December

60%

-

6